سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرور های مجازی امارات

سرور مجازی مناسب افرادی است که به صورت تخصصی ترید انجام می دهند و به دنبال سودهای بیشتر و ضررهای کمتر هستند. اگر سروری می خواهید که ۲۴ ساعته روشن باشد و حتی وقتی شما خوابید، ترید کند، سرور مجازی با IP ثابت خارجی خریداری کنید و بدون ریسک مسدودی حساب، ترید را شروع کنید.

🇦🇪

۶۹۰ هزار تومان

یک ماهه

🇦🇪

۱,۸۹۰ هزار تومان

۳ ماهه

🇦🇪

۳,۵۰۰ هزار تومان

۶ ماهه

🇦🇪

۶,۹۰۰ هزار تومان

۱۲ماهه